Log in
Your Local Ericsson site

Analiza Ericsson: Opłacalność Network Slicing

22 czerwca 2017, 10:01Kategorie:Technologia Inne formaty notatki:

  • Korzyści ekonomiczne network slicing udowodnione w postaci wyższych przychodów i niższych nakładów operacyjnych
  • Analiza wykazała, że network slicing to najszybszy, najbardziej ekonomiczny sposób uzyskania skalowalności sieci
  • Zwrot inwestycji w automatyzację sieci jest bardzo szybki

W nowej analizie, przeprowadzonej wraz z operatorem BT, firma Ericsson (NASDAQ: ERIC) szacuje zalety plasterkowania sieci dla operatorów, jako inteligentnej inwestycji mającej na celu zmniejszenie nakładów operacyjnych i zwiększenie efektywności nakładów inwestycyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu szybkiej implementacji i lepszego wykorzystania urządzeń związanych z Internetem Rzeczy (IoT).

Komórkowy transfer danych cały czas rośnie w szybkim tempie wraz z tempem akceptacji urządzeń podłączonych. Autorzy opracowania Ericsson Mobility Report szacują, że do roku 2022 będzie w użyciu ok. 18 miliardów urządzeń IoT. Podłączone urządzenia IoT obejmują podłączone samochody, maszyny, liczniki, czujniki, terminale sprzedaży detalicznej, elektronikę użytkową i urządzenia do noszenia.

Network slicing umożliwia operatorom segmentowanie sieci pod kątem obsługi określonych usług, a także wdrażanie wielu sieci logicznych dla celów różnych typów usług w ramach jednej, wspólnej infrastruktury.  Wspólne badanie dotyczyło trzech sposobów wprowadzania nowych usług do sieci: za pośrednictwem jednej sieci z wieloma usługami, indywidualnych sieci z dedykowanymi zasobami lub poprzez network slicing.

Marielle Lindgren, szef Ericsson United Kingdom, mówi: „Odkryliśmy, że w okresie pięciu lat wprowadzanie nowych usług przy użyciu network slicing generuje przychody o 35 procent większe niż w przypadku wykorzystania jednej sieci z wieloma usługami. Przychody wzrosły o 15 procent w porównaniu z modelem kilku sieci z dedykowanymi zasobami, pokazując, w jaki sposób technologia umożliwia stymulację rynku, zapewnia szybszy czas wprowadzenia nowych produktów na rynek oraz podsuwa możliwości oferowane przez mniejsze usługi niszowe”.

Maria Cuevas, szef działu badań mobilnych sieci rdzeniowych w firmie BT, mówi: „Jesteśmy w stanie wprowadzić miliony urządzeń do naszych sieci w miarę rozwoju ekosystemu IoT. Analiza ta daje nam wskazówki co do tego, w których miejscach nasze inwestycje zapewnią uzyskanie najlepszych rezultatów. Im więcej usług wdrożymy przy użyciu plasterkowania sieci, tym większe ujrzymy korzyści ekonomiczne, co pozwoli nam lepiej obsługiwać naszych klientów”.

OSZCZĘDNOŚCI, WZROST I ROZWÓJ

Podstawowym założeniem analizy było stopniowe zwiększanie liczby wdrożeń nowych usług do 40 usług rocznie w okresie 5 lat. Network slicing zapewniło 40-procentową redukcję nakładów operacyjnych, 35-procentowy wzrost potencjału generowania przychodów oraz korzyści ekonomiczne większe o 150 procent. Wraz ze wzrostem skali, zyski również rosły. Wszystkie korzyści były analizowane wyłącznie w zakresie sieci rdzeniowej.

Marielle Lindgren kontynuuje: „W miarę jak zastosowania i przypadki użycia rozwijającej się technologii stają się coraz bardziej złożone, to samo dotyczy charakterystyki jej komunikacji i sposobu połączenia z siecią. Mówiąc wprost, sieci muszą się dostosować. Wyniki jasno pokazują, że network slicing zapewnia logiczną konfigurację, którą można dostosować tak, by była gotowa na jeszcze nie zdefiniowane usługi przyszłości”.

Przeczytał pełny raport.

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericssonpolska

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Kontakt dla mediów

Katarzyna Pąk